โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โทร. 037-399283 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 | วิชาดี มีวินัย ใจนักกีฬา พัฒนาและสร้างสรรค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางนรีรัตน์ ย่างเล้ง

 

 

 

 

 

 

 

ที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ ๑๐๑ หมู่ ๔ ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ซึ่งมีเนื้อที่ ๓๖ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา

 


webmaster : parkpkeeschool@yahoo.com
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 101 หมู่ 4 ถ.สุวรรณศร อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โทร. 037-399283 โทรสาร. 037-399426