มุมมอง website ที่เหมาะสม : ด้วยบราวเซอร์ Google Chrome

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

   
  นางเชาว์นิจ คำมาก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 
นางเรียม พรรณหาญ
ครูชำนาญการ
นายอดิศักดิ์ นันตา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววรรณวิภางค์ ชื้อตระกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
 

 

 

 

 
  นายชัยรัตน์ อินทวงศ์
ครูผู้ช่วย
 

 

ผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียน


นายองอาจ พุ่มมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

 
   

เว็บไซต์ต่าง ๆ


เว็บไซต์ต่าง ๆ

โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
parkpleeschool@yahoo.com
www.parkplee.com
โทร. 037 399283 โทรสาร 037 399426