**ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก**

 

 

 

 

 

 

คู่มือและเอกสารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

คู่มือค่ายยุวชนคุณธรรม
คู่มือโครงงานพัฒนาจริยคุณ
คู่มือการผลิตนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี
คู่มือการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
คู่มือกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม
คู่มือการนิเทศ กำกับ ติดตาม
คู่มือคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน
คู่มือโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน
คู่มือ 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม
คู่มือภาพยนตร์สั้นคุณธรรม
 

 

 

webmaster : parkpkeeschool@yahoo.com
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 101 หมู่ 4 ถ.สุวรรณศร อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โทร. 037-399283 โทรสาร. 037-399426