โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โทร. 037-399283 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 | วิชาดี มีวินัย ใจนักกีฬา พัฒนาและสร้างสรรค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางนรีรัตน์ ย่างเล้ง

 

 

 

 

 

 

รายชื่อศิษย์เก่าปากพลีวิทยาคาร :

 
รายชื่อศิษย์เก่า รุ่นที่ 9
รายชื่อศิษย์เก่า รุ่นที่ 14
รายชื่อศิษย์เก่า รุ่นที่ 15
รายชื่อศิษย์เก่า รุ่นที่ 16
รายชื่อศิษย์เก่า รุ่นที่ 18
รายชื่อศิษย์เก่า รุ่นที่ 19
รายชื่อศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2556 ม.3
รายชื่อศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2556 ม.6
รายชื่อศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2557 ม.3
รายชื่อศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2557 ม.6
รายชื่อศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2558 ม.3
รายชื่อศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2558 ม.6
รายชื่อศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2559 ม.3
รายชื่อศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2559 ม.6
รายชื่อศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2560 ม.3
รายชื่อศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2560 ม.6
รายชื่อศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2561 ม.3
รายชื่อศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2561 ม.6

webmaster : parkpkeeschool@yahoo.com
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 101 หมู่ 4 ถ.สุวรรณศร อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โทร. 037-399283 โทรสาร. 037-399426