มุมมอง website ที่เหมาะสม : ด้วยบราวเซอร์ Google Chrome

ยินดีต้อนรับ...

      sar58 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
       
    เปิดเทอมวันแรกภาคเรียนที่ 1/2559: 15 พฤษภาคม 2559 รับมอบตัวนักเรียนทุกระดับชั้น ปฐมนิเทศนักเรียนใหม
       
    19 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมวันวิสาขบูชา 1 **** 2
       
    โรงเรียนปากพลีวิทยาคารีต้อนรับผู้ฝึกประสบการณ์สถานศึกษาต้นแบบ
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
รุ่นที่ 1 วันที่ 23-27พฤษภาคม 2559
       
    โรงเรียนปากพลีวิทยาคารีต้อนรับผู้ฝึกประสบการณ์สถานศึกษาต้นแบบ
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
รุ่นที่ 2 วันที่ 30-31พฤษภาคม,1-2 มิถุนายน 2559
       
       
       

ผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียน


นายองอาจ พุ่มมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

 
   

เว็บไซต์ต่าง ๆ


เว็บไซต์ต่าง ๆ

โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
parkpleeschool@yahoo.com
www.parkplee.com
โทร. 037 399283 โทรสาร 037 399426